used on the homepage

Headers
Nên
Không nên
dodonot
Ở nhàRời khỏi nhà trừ những hoạt động thiết yếu
Tránh tiếp xúc với những người không phải người cùng nhà của quý vịBắt tay
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giâyChạm vào mặt quý vị
Khi ho hoặc hắt hơi, che miệng bằng khăn giấyĐi đến bác sĩ trừ khi quý vị đã gọi trước
Làm sạch và khử trùng thường xuyên các đồ vật và những bề mặt quý vị hay chạmDự trữ mặt nạ hoặc găng tay
Duy trì khoảng cách 2 mét (6 feet) mỗi khi ra khỏi nhà