used on the homepage

Headers
Gawin
Huwag
dodonot
Manatili sa tahananUmalis ng bahay maliban sa mahahalagang mga aktibidad
Iwasan ang mga tao sa labas ng iyong sambahayanMakipag-kamayan
Hugasan ang iyong kamay ng sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundoHawakan ang iyong mukha
Takpan ang iyong ubo at bahing ng tisyuPumunta sa doktor maliban kung tumawag na muna
Linisan at disinpektahan ang madalas na nahahawakang mga kagamitan at mga ibabaw nitoMag-imbak ng mga mask o gloves
Panatilihing ligtas ang pagdistansiya sa lipunan ng 6 na talampakan kapag nasa labas ng tahanan