used on the homepage

Headers
應做之事
勿做之事
dodonot
待在家中外出(必要活動除外)
避免接觸外人握手
用肥皂和水洗手至少 20 秒鐘摸臉
用紙巾遮住咳嗽或噴嚏不打電話就去看醫生
清潔和消毒常觸摸的東西和表面囤積口罩或手套
外出時要保持 6 英呎的安全社交距離

used on the homepage

Headers
应做之事
勿做之事
dodonot
待在家中外出(必不可少的活动除外)
避免接触外人握手
用肥皂和水洗手至少 20 秒钟摸脸
用纸巾遮住咳嗽或喷嚏不打电话就去看医生
清洁和消毒常摸的东西和表面囤积口罩或手套
外出时要保持 6 英尺的安全社交距离

used on the homepage

Headers
지켜야 할 사항
해서는 안 될 사항
dodonot
자택격리반드시 필요한 경우가 아닌 외출
가족이 아닌 사람들과 사회적 거리 유지하기사람들과 악수하기
비누와 물로 최소한 20초 동안 손 씻기씻지 않은 손으로 얼굴 만지기
기침이나 재채기를 할 때는 화장지로 가리고 하기사전 예약없이 병원에 진료 받으러 가기
자주 만지는 물체나 표면을 깨끗히 청소하고 소독하기마스크나 장갑 사재기
집 밖에서는 6피트의 안전한 사회적 거리 두기 실천하기

used on the homepage

Headers
Gawin
Huwag
dodonot
Manatili sa tahananUmalis ng bahay maliban sa mahahalagang mga aktibidad
Iwasan ang mga tao sa labas ng iyong sambahayanMakipag-kamayan
Hugasan ang iyong kamay ng sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundoHawakan ang iyong mukha
Takpan ang iyong ubo at bahing ng tisyuPumunta sa doktor maliban kung tumawag na muna
Linisan at disinpektahan ang madalas na nahahawakang mga kagamitan at mga ibabaw nitoMag-imbak ng mga mask o gloves
Panatilihing ligtas ang pagdistansiya sa lipunan ng 6 na talampakan kapag nasa labas ng tahanan

used on the homepage

Headers
Nên
Không nên
dodonot
Ở nhàRời khỏi nhà trừ những hoạt động thiết yếu
Tránh tiếp xúc với những người không phải người cùng nhà của quý vịBắt tay
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giâyChạm vào mặt quý vị
Khi ho hoặc hắt hơi, che miệng bằng khăn giấyĐi đến bác sĩ trừ khi quý vị đã gọi trước
Làm sạch và khử trùng thường xuyên các đồ vật và những bề mặt quý vị hay chạmDự trữ mặt nạ hoặc găng tay
Duy trì khoảng cách 2 mét (6 feet) mỗi khi ra khỏi nhà

used on the homepage

Headers
افعل
لا تفعل
dodonot
ابقَ في المنزلالخروج من المنزل إلا لممارسة الأنشطة الضرورية
تجنب الأشخاص من خارج أسرتك المعيشيةالمصافحة باليد
اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقللمس وجهك
قم بتغطية سعالك أو عطسك، بمنديلالذهاب إلى الطبيب قبل أن تتصل به أولًا
نظف وطهر الأشياء والأسطح التي كثيرًا ما تلمسهاتخزين الكمامات أو القفازات
حافظ على مسافة تباعد اجتماعي تبلغ 6 أقدام عند وجودك خارج المنزل

used on the homepage

Headers
Cómo ayudar a prevenirlo
No hacer
dodonot
Quedese en casaSalir de la casa excepto por actividades esenciales.
Evite a personas fuera de su hogarSalude de mano
Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.Toque su cara
Cubra su tos o estornude con un pañueloVaya al médico a menos que llame primero
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.Se guarde máscaras o guantes
Mantenga una distancia fisica de 6 pies cuando esté fuera de la casa y use cubierta de tela

used on the homepage

Headers
Do
Do Not
dodonot
Stay homeLeave the house except for essential activities
Avoid people outside your householdShake hands
Wash hands with soap and water for at least 20 secondsTouch your face
Cover your cough or sneeze with a tissueGo to doctor unless you call first
Clean and disinfect frequently touched objects and surfacesStockpile masks or gloves
Maintain a safe social distance of 6 feet whenever outside of the house
Wear a cloth face covering if you go outside